اغازین!

سلام ! این اولین پستم و همینطور زمان تولد این وبسایت !

هدف اصلی من ثبت خاطرات هست که خودم بعدا اونهارو با لذت دوره کنم .

البته هدف های محکم های دیگه ایم هست ، من با بیماری افسردگی و اضطراب شدید مواجه هستم

و قصد دارم یک خورده این شدت هارو با نوشتن کاهش بدم .

یک دلیل دیگه هم هست که قصد دارم اعتماد به نفسم رو در برابر خودم بیشتر کنم .

میدونم هیج فردی نوشته هام رو مطالعه نمیکنه پس فقط و فقط اینجا من در برابر خودم هستم .

پنجشنبه دوم شهریور سال یک هزار و سیصد و نود و شش